Bruder Consulting AB – Sekretesspolicy

 

Bruder Consulting AB uppdaterade nyligen vår sekretesspolicy för att förtydliga hur vi skyddar personuppgifter enligt EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vår uppdaterade policy ger information om:

·    Informationen vi samlar in,

·    Hur vi använder den informationen, varför vi lagrar och varför vi behåller den.

·    Hur våra kunder och leverantörer kan begära att deras information uppdateras, rättas eller raderas.

Bruder Consulting har sedan 2017 inga anställda men dokument med personuppgifter om företages ägare och styrelsemedlemmar finns på företagets datorer enbart för kontakt med skattemyndigheten och bolagsverket.

Bruder Consulting AB samlar in kontaktuppgifter på kunder och leverantörer som vi fortlöpande har kontakter med. I dessa kontaktuppgifter förekommer inga namn eller andra uppgifter om privatpersoner.

Den insamlade informationen används vid kundfakturering och betalning av leverantörsfakturor och lämnas inte ut till andra företag.

Informationen lagras i vårt ekonomiprogram Visma Eekonomi vilket kräver lösenord vid inloggning. Kunduppgifter lagras i högst tre år efter senaste faktureringstillfället (d.v.s. för närvarande från 2016) varefter de avlägsnas.
Massutskick om marknadsaktiviteter och erbjudanden till kunder förekommer inte längre.

 

I företagets E-postprogram (Outlook)  finns inga adressuppgifter registrerade.

Historiska dokument med avtal etc. sparas medan normal daglig kommunikation rensas bort fortlöpande.

Bruder Consulting ABs hemsidor och appar förekommer inga personuppgifter.