Kostnadskalkyl

Kostnadskalkyl är en makroaktiverad Excel fil som inte kan laddas ned direkt från denna hemsida.
Den måste begäras från:               
Sen får man en Excelfil "Kostnadskalkyl.xlsm"
som bilaga i svarsmejlet.