Bruder Consulting AB har sedan många år utarbetat ett stort antal plastkurser, som används både på tekniska högskolor, gymnasier, yrkesinriktad utbildning och bland svenska företag.

Efter sommaren 2017 kommer Polymercentrum Sverige AB, som är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum att

erbjuda dessa kurser i Sverige.

Läs mer här: http://polymercentrum.se/utbildningar/